Psalms 29

(大卫的诗。) 神的众子啊,你们要将荣耀、能力归给耶和华,归给耶和华!
Žalm Davidův. Vzdejte Hospodinu, velikomocní, vzdejte Hospodinu čest a sílu.
要将耶和华的名所当得的荣耀归给他,以圣洁的(的:或译为)妆饰敬拜耶和华。
Vzdejte Hospodinu slávu jména jeho, sklánějte se Hospodinu v ozdobě svatosti.
耶和华的声音发在水上;荣耀的 神打雷,耶和华打雷在大水之上。
Hlas Hospodinův nad vodami, Bůh silný slávy hřímání vzbuzuje, Hospodin to činí nad vodami mnohými.
耶和华的声音大有能力;耶和华的声音满有威严。
Hlas Hospodinův přichází s mocí, hlas Hospodinův s velebností.
耶和华的声音震破香柏树;耶和华震碎黎巴嫩的香柏树。
Hlas Hospodinův láme cedry, rozrážíť Hospodin cedry Libánské.
他也使之跳跃如牛犊,使黎巴嫩和西连跳跃如野牛犊。
A činí, aby skákali jako telata, Libán a Sirion, jako mladý jednorožec.
耶和华的声音使火焰分岔。
Hlas Hospodinův rozkřesává plamen ohně.
耶和华的声音震动旷野;耶和华震动加低斯的旷野。
Hlas Hospodinův k bolesti přivodí poušť, k bolesti přivodí Hospodin poušť Kádes.
耶和华的声音惊动母鹿落胎,树木也脱落净光。凡在他殿中的,都称说他的荣耀。
Hlas Hospodinův to činí, že laně plodu pozbývají, obnažuje i lesy, ale v chrámě svém všecku svou slávu vypravuje.
洪水泛滥之时,耶和华坐著为王;耶和华坐著为王,直到永远。
Hospodin nad potopou seděl, a budeť seděti Hospodin, jsa králem i na věky.
耶和华必赐力量给他的百姓;耶和华必赐平安的福给他的百姓。
Hospodin silou lid svůj daří, Hospodin požehná lidu svému v pokoji.