Psalms 28

(大卫的诗。)耶和华啊,我要求告你!我的磐石啊,不要向我缄默!倘若你向我闭口,我就如将死的人一样。
Davidův. K toběť, Hospodine, volám, skálo má, neodmlčujž mi se, abych, neozval-li bys mi se, nebyl podobný učiněn těm, kteříž sstupují do hrobu.
我呼求你,向你至圣所举手的时候,求你垂听我恳求的声音!
Vyslýchej hlas pokorných modliteb mých, kdyžkoli k tobě volám, když pozdvihuji rukou svých k svatyni svatosti tvé.
不要把我和恶人并作孽的一同除掉;他们与邻舍说和平话,心里却是奸恶。
Nezahrnuj mne s bezbožníky, a s těmi, kteříž páší nepravost, kteříž mluvívají pokoj s bližními svými, ale převrácenost jest v srdcích jejich.
愿你按著他们所做的,并他们所行的恶事待他们。愿你照著他们手所做的待他们,将他们所应得的报应加给他们。
Dejž jim podlé skutků jejich, a podlé zlosti nešlechetností jejich; podlé práce rukou jejich dej jim, zaplať jim zaslouženou mzdu jejich.
他们既然不留心耶和华所行的和他手所做的,他就必毁坏他们,不建立他们。
Nebo nechtí mysli přiložiti k skutkům Hospodinovým, a k dílu rukou jeho; protož podvrátí je, a nebude jich vzdělávati.
耶和华是应当称颂的,因为他听了我恳求的声音。
Požehnaný Hospodin, nebo vyslyšel hlas pokorných modliteb mých.
耶和华是我的力量,是我的盾牌;我心里倚靠他就得帮助。所以我心中欢乐,我必用诗歌颂讚他。
Hospodin jest síla má a štít můj, v němť jest složilo naději srdce mé, a dána mi pomoc; protož se veselí srdce mé, a písničkou svou oslavovati jej budu.
耶和华是他百姓的力量,又是他受膏者得救的保障。
Hospodin jest síla svých, a síla hojného spasení pomazaného svého on jest.
求你拯救你的百姓,赐福给你的产业,牧养他们,扶持他们,直到永远。
Spas lid svůj, Hospodine, a požehnej dědictví svému, a pas je, i vyvyš je až na věky.