Psalms 3

Salamo nataon'i Davida, fony izy nandositra an'i Absaloma zanany. Jehovah ô, akory izato hamaroan'ny mampahory ahy! Maro no mitsangana hanohitra ahy.
Ya RAB, düşmanlarım ne kadar çoğaldı, Hele bana karşı ayaklananlar!
Maro no milaza ny fanahiko hoe: tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy.
Birçoğu benim için: “Tanrı katında ona kurtuluş yok!” diyor. Sela
Kanjo Hianao, Jehovah ô, no ampinga manodidina ahy, Voninahitro sy mpanandratra ny lohako.
Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın, Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.
Amin'ny feoko no iantsoako an'i Jehovah, ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy Izy.
RAB’be seslenirim, Yanıtlar beni kutsal dağından. Sela
Izaho nandry ka natory; nifoha aho, satria Jehovah no manohana ahy.
Yatar uyurum, Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.
Tsy hatahotra olona alinalina aho, izay milahatra manodidina hamely ahy.
Korkum yok Çevremi saran binlerce düşmandan.
Mitsangàna, Jehovah ô; vonjeo aho, Andriamanitro ô; fa efa namely ny takolaky ny fahavaloko rehetra Hianao; ny nifin'ny ratsy fanahy novakivakinao.
Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni! Vur bütün düşmanlarımın çenesine, Kır kötülerin dişlerini.
An'i Jehovah ny famonjena; Ho amin'ny olonao anie ny fitahianao.
Kurtuluş RAB’dedir, Halkının üzerinde olsun bereketin! Sela