Psalms 121

Fihirana fiakarana. Manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy?
Ititingin ko ang aking mga mata sa mga bundok; saan baga manggagaling ang aking saklolo?
Ny famonjena ahy dia avy amin'i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.
Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon, na gumawa ng langit at lupa.
Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao.
Hindi niya titiising ang paa mo'y makilos: siyang nagiingat sa iyo, ay hindi iidlip.
Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely.
Narito, siyang nagiingat ng Israel hindi iidlip ni matutulog man.
Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin'ny an-kavananao.
Ang Panginoon ay tagapagingat sa iyo: ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan.
Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina.
Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi.
Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy.
Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan; kaniyang iingatan ang iyong kaluluwa.
Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin'izao ka ho mandrakizay.
Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok, mula sa panahong ito at sa magpakailan pa man.