John 14

Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
Нехай серце вам не тривожиться! Віруйте в Бога, і в Мене віруйте!
In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
Багато осель у домі Мого Отця; а коли б то не так, то сказав би Я вам, що йду приготувати місце для вас?
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
А коли відійду й приготую вам місце, Я знову прийду й заберу вас до Себе, щоб де Я були й ви.
And whither I go ye know, and the way ye know.
А куди Я йду дорогу ви знаєте.
Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
Говорить до Нього Хома: Ми не знаємо, Господи, куди йдеш; як же можемо знати дорогу?
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
Промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через Мене.
If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
Коли б то були ви пізнали Мене, ви пізнали були б і Мого Отця. Відтепер Його знаєте ви, і Його бачили.
Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
Говорить до Нього Пилип: Господи, покажи нам Отця, і вистачить нам!
Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
Промовляє до нього Ісус: Стільки часу Я з вами, ти ж не знаєш, Пилипе, Мене? Хто бачив Мене, той бачив Отця, то як же ти кажеш: Покажи нам Отця?
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
Чи не віруєш ти, що Я в Отці, а Отець у Мені? Слова, що Я вам говорю, говорю не від Себе, а Отець, що в Мені перебуває, Той чинить діла ті.
Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
Повірте Мені, що Я в Отці, а Отець у Мені! Коли ж ні, то повірте за вчинки самі.
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
Поправді, поправді кажу вам: Хто вірує в Мене, той учинить діла, які чиню Я, і ще більші від них він учинить, бо Я йду до Отця.
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
І коли що просити ви будете в Імення Моє, те вчиню, щоб у Сині прославивсь Отець.
If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
Коли будете в Мене просити чого в Моє Ймення, то вчиню.
If ye love me, keep my commandments.
Якщо Ви Мене любите, Мої заповіді зберігайте!
And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
І вблагаю Отця Я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував,
Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
Духа правди, що Його світ прийняти не може, бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде Він.
I will not leave you comfortless: I will come to you.
Я не кину вас сиротами, Я прибуду до вас!
Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
Ще недовго, і вже світ Мене не побачить, але ви Мене бачити будете, бо живу Я і ви жити будете!
At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
Того дня пізнаєте ви, що в Своїм Я Отці, а ви в Мені, і Я в вас.
He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
Хто заповіді Мої має та їх зберігає, той любить Мене. А хто любить Мене, то полюбить його Мій Отець, і Я полюблю Його, і об'явлюсь йому Сам.
Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
Запитує Юда, не Іскаріотський, Його: Що то, Господи, що Ти нам об'явитися маєш, а не світові?
Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
Ісус відповів і до нього сказав: Як хто любить Мене, той слово Моє берегтиме, і Отець Мій полюбить його, і Ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього.
He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
Хто не любить Мене, той не береже Моїх слів. А слово, що чуєте ви, не Моє, а Отця, що послав Мене.
These things have I spoken unto you, being yet present with you.
Говорив це Я вам, бувши з вами.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
Утішитель же, Дух Святий, що Його Отець пошле в Ім'я Моє, Той навчить вас усього, і пригадає вам усе, що Я вам говорив.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається!
Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
Чули ви, що Я вам говорив: Я відходжу, і вернуся до вас. Якби ви любили Мене, то ви б тішилися, що Я йду до Отця, бо більший за Мене Отець.
And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
І тепер Я сказав вам, передніше, ніж сталося, щоб ви вірували, коли станеться.
Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
Небагато вже Я говоритиму з вами, бо надходить князь світу цього, а в Мені він нічого не має,
But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.
та щоб світ зрозумів, що люблю Я Отця, і як Отець наказав Мені, так роблю. Уставайте, ходім звідсіля!