I Timothy 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;
Павло, апостол Христа Ісуса, з волі Бога, Спасителя нашого й Христа Ісуса, надії нашої,
Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.
до Тимофія, щирого сина за вірою: благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого!
As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,
Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки,
Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.
і не звертати уваги на вигадки й на родоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно.
Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned:
Ціль же наказу любов від чистого серця, і доброго сумління, і нелукавої віри.
From which some having swerved have turned aside unto vain jangling;
Дехто в тім прогрішили були та вдалися в пустомовність,
Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.
вони забажали бути вчителями Закону, та не розуміли ні того, що говорять, ні про що запевняють.
But we know that the law is good, if a man use it lawfully;
А ми знаємо, що добрий Закон, коли хто законно вживає його,
Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,
та відає те, що Закон не покладений для праведного, але для беззаконних та для неслухняних, нечестивих і грішників, безбожних та нечистих, для зневажників батька та зневажників матері, для душогубців,
For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for menstealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine;
розпусників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, кривоприсяжників, і для всього іншого, що противне здоровій науці,
According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
за славною Євангелією блаженного Бога, яка мені звірена.
And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;
Я дяку складаю Тому, Хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу,
Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief.
мене, що давніше був богозневажник, і гнобитель, і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив нетямучий у невірстві.
And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.
І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі.
This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.
Вірне це слово, і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я.
Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.
Але я тому був помилуваний, щоб Ісус Христос на першім мені показав усе довготерпіння, для прикладу тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя.
Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
А Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на вічні віки. Амінь.
This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;
Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тими пророцтвами, що про тебе давніше були, щоб ними провадив ти добру війну,
Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:
маючи віру та добре сумління, якого дехто відкинулися та й розбилися в вірі.
Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.
Серед них Гіменей та Олександер, яких я передав сатані, щоб навчились вони не зневажати Бога.