Psalms 8

O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! Gökyüzünü görkeminle kapladın.
Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
[] Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle Set çektin hasımlarına, Düşmanı, öç alanı yok etmek için.
When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,
What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
[] Soruyorum kendi kendime: “İnsan ne ki, onu anasın, Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?”
For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, Başına yücelik ve onur tacını koydun.
Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
[] Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, Her şeyi ayaklarının altına serdin;
All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları,
The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.
O LORD our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
Ey Egemenimiz RAB, Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!