Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
(Către mai marele cîntăreţilor. ,,Nu nimici.`` O cîntare de laudă a lui David. Făcută cînd a trimes Saul să -i împresoare casa, ca să -l omoare.) Dumnezeule, scapă-mă de vrăjmaşii mei, ocroteşte-mă de protivnicii mei!
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Scapă-mă de răufăcători, izbăveşte-mă de oamenii setoşi de sînge!
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Căci iată -i că stau la pîndă să-mi ia viaţa; nişte oameni porniţi la rău urzesc lucruri rele împotriva mea, fără să fiu vinovat, fără să fi păcătuit, Doamne!
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Cu toată nevinovăţia mea, ei aleargă, se pregătesc: trezeşte-Te, ieşi inaintea mea, şi priveşte!
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Doamne, Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel, scoală-Te, ca să pedepseşti toate neamurile! N'avea milă de niciunul din aceşti vînzători nelegiuiţi. -(Oprire).
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Se întorc în fiecare seară, urlă ca nişte cîni, şi dau ocol cetăţii.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Da, din gura lor ţîşneşte răul, pe buzele lor sînt săbii; căci zic: ,,Cine aude?``
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Dar Tu, Doamne, rîzi de ei, Tu Îţi baţi joc de toate neamurile.
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc, căci Dumnezeu este scăparea mea.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
Dumnezeul meu, în bunătatea Lui, îmi iese înainte, Dumnezeu mă face să-mi văd împlinită dorinţa faţă de cei ce mă prigonesc.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
Nu -i ucide, ca să nu uite lucrul acesta poporul meu, ci fă -i să pribegească, prin puterea Ta, şi doboară -i, Doamne, Scutul nostru!
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
Gura lor păcătuieşte la fiecare vorbă, care le iese de pe buze: să se prindă în însăş mîndria lor, căci nu spun decît blesteme şi minciuni:
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
Nimiceşte -i, în mînia Ta, prăpădeşte -i, ca să nu mai fie! Fă -i să ştie că împărăţeşte Dumnezeu peste Iacov, pînă la marginile pămîntului. -
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
Se întorc în fiecare seară, urlă ca nişte cîni, şi dau ocol cetăţii.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
Umblă încoace şi încolo după hrană, şi petrec noaptea ne sătui.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Dar eu voi cînta puterea Ta; disdedimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
O, Tăria mea! pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare.