Psalms 98

O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.
Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo dziwne rzeczy uczynił; dopomogła mu prawica jego, i ramię świętobliwości jego.
The LORD hath made known his salvation: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen.
Objawił Pan zbawienie swoje; przed oczyma pogan oznajmił sprawiedliwość swoję.
He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel: all the ends of the earth have seen the salvation of our God.
Wspomniał na miłosierdzie swoje, i na prawdę swoję przeciw domowi Izraelskiemu; oglądały wszystkie granice ziemi zbawienie Boga naszego.
Make a joyful noise unto the LORD, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise.
Śpiewajże Panu wszystka ziemio; wykrzykajcie, a weselcie się i śpiewajcie.
Sing unto the LORD with the harp; with the harp, and the voice of a psalm.
Grajcie Panu na harfie; na harfie, głosem przyśpiewując.
With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the LORD, the King.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.
Niech zaszumi morze, i co w niem jest, okrąg świata, i mieszkający na nim.
Let the floods clap their hands: let the hills be joyful together
Rzeki niech klaskają rękoma; góry wespół niech się rozradują,
Before the LORD; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity.
Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię. On będzie sądził okrąg świata w sprawiedliwości, i narody w prawości.