Psalms 64

Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.
Til sangmesteren; en salme av David.
Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:
Hør, Gud, min røst når jeg klager, bevar mitt liv for fiendens skremsel!
Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:
Skjul mig for de ondes lønnlige råd, for illgjerningsmenns larmende hop,
That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.
som hvesser sin tunge som et sverd, legger på buen sin pil, det bitre ord,
They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?
for å skyte den uskyldige i lønndom; med ett skyter de ham og frykter ikke.
They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.
De gjør sitt onde råd fast; de forteller hvorledes de vil legge skjulte snarer; de sier: Hvem ser dem?
But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.
De uttenker ugjerninger: Vi er ferdige, tanken er uttenkt - og menneskenes tanker og hjerter er dype.
So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.
Da skyter Gud dem; med ett kommer pilen; slaget har rammet dem.
And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.
Og de blir nedstyrtet, deres tunge kommer over dem; alle de som ser på dem, ryster på hodet.
The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.
Og alle mennesker frykter og forkynner Guds gjerning, og de forstår hans verk. Den rettferdige gleder sig i Herren og tar sin tilflukt til ham, og alle opriktige av hjertet priser sig lykkelige.