Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
Az éneklőmesternek az altashétre. Dávid miktámja; midőn *embereket *külde Saul, és őrizék az ő házát, hogy megöljék őt.
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Szabadíts meg engemet az én ellenségeimtől, Istenem; a reám támadóktól ments meg engemet!
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Szabadíts meg engemet a gonosztevőktől, és a vérontó emberek ellen tarts meg engemet;
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Mert ímé lelkem után leselkednek, egybegyűltek ellenem az erősek; a nélkül, hogy hibás vagy vétkes volnék, Uram!
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Bűnöm nélkül egybegyűlnek és készülnek *ellenem:* serkenj fel előmbe és lásd meg *ezeket!*
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Te, oh Uram, Seregek Istene, Izráel Istene, serkenj fel! Büntesd meg mind e pogányokat, ne könyörülj senkin, a ki hamisságot cselekszik. Szela.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb; körüljárják a várost.
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Ímé, szájokkal csácsognak, ajkaikon szablyák vannak: hisz, *úgy mond,* kicsoda hallja meg?
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
Te pedig, Uram, neveted őket, és megcsúfolod mind e pogány népet.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
Hatalmá*val szemben* te reád vigyázok; mert Isten az én váram.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
Előmbe jön az én kegyelmes Istenem; látnom engedi Isten az én ellenségeim *romlását.*
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
Ne öld meg őket, hogy népem meg ne felejtkezzék; bujdosókká tedd őket a te hatalmaddal, és alázd meg őket Uram, mi paizsunk!
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
Szájuknak vétke az ő ajkaiknak beszéde, fogattassanak meg kevélységükben; mert csak átkot és hazugságot szólnak.
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
Veszítsd el őket búsulásodban, veszítsd el őket, hogy ne legyenek; és tudják meg, hogy Isten uralkodik a Jákób fölött, mind a földnek határáig. Szela.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
Estenden megjelennek, ordítnak, mint az eb, körüljárják a várost.
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Étel után barangolnak, és ha nem laknak jól, virrasztanak.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
Én pedig éneklem a te hatalmadat, és reggelenkint zengem a te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján. * (Psalms 59:18) Én erősségem! Te néked éneklek, mert Isten az én váram: ő az én kegyelmes Istenem! *