Psalms 19

The heavens declare the glory of God; and the firmament sheweth his handywork.
Davidin Psalmi, edelläveisaajalle. Taivaat ilmoittavat Jumalan kunnian, ja vahvuus julistaa hänen kättensä teot.
Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge.
Päivä sanoo päivälle, ja yö ilmoittaa yölle tiedon.
There is no speech nor language, where their voice is not heard.
Ei ole kieltä eikä puhetta, kussa ei heidän äänensä kuulu.
Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,
Heidän nuoransa käy ulos kaikkiin maihin, ja heidän puheensa maailman ääreen asti: auringolle hän pani majan heissä.
Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.
Ja hän käy ulos kammiostansa niinkuin ylkä, ja riemuitsee niinkuin sankari tietä juostaksensa.
His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it: and there is nothing hid from the heat thereof.
Hän käy ylös taivasten lopulta ja juoksee ympäri hamaan niiden loppuun jälleen; ja ei ole mitään peitetty hänen lämpimänsä edestä.
The law of the LORD is perfect, converting the soul: the testimony of the LORD is sure, making wise the simple.
Herran laki on täydellinen ja virvoittaa sielut: Herran todistus on vahva ja tekee yksinkertaiset taitaviksi.
The statutes of the LORD are right, rejoicing the heart: the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.
Herran käskyt ovat oikiat ja ilahuttavat sydämet: Herran käskyt ovat kirkkaat ja valistavat silmät.
The fear of the LORD is clean, enduring for ever: the judgments of the LORD are true and righteous altogether.
Herran pelko on puhdas ja pysyy ijankaikkisesti: Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyynni vanhurskaat,
More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold: sweeter also than honey and the honeycomb.
Ne ovat kalliimmat kultaa ja kaikkein parasta kultaa, ja makeammat hunajaa ja mesileipiä.
Moreover by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.
Sinun palvelias myös niissä opetetaan: ja joka niitä pitää, hänellä on suuri palkka.
Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.
Erhetykset kuka ymmärtää? anna minulle anteeksi salaiset rikokset.
Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.
Varjele myös palvelias ylpeistä, ettei he minua hallitsisi; niin minä olen viatoin ja nuhteetoin suuresta pahasta teosta.
Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, O LORD, my strength, and my redeemer.
Kelvatkoon sinulle minun suuni puheet, ja minun sydämeni ajatukset sinun edessäs, Herra, minun vahani ja minun Lunastajani!