Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
La Eternulo reĝas, tremas la popoloj; Li sidas sur keruboj, ŝanceliĝas la tero.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
La Eternulo estas granda en Cion, Kaj Li estas alte super ĉiuj popoloj.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Oni gloru Vian grandan kaj timindan nomon: Li estas sankta.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Kaj la forton de la reĝo, kiu amas justecon, Vi fortikigis en praveco; Juĝon kaj justecon en Jakob Vi aranĝis.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Altigu la Eternulon, nian Dion, Kaj kliniĝu antaŭ la benketo de Liaj piedoj: Li estas sankta.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Moseo kaj Aaron estas inter Liaj pastroj, Kaj Samuel estas inter tiuj, kiuj vokas Lian nomon; Ili vokis al la Eternulo, kaj Li ilin aŭskultis.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
El nuba kolono Li parolis al ili; Ili observis Liajn regulojn, kaj la leĝon, kiun Li donis al ili.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Ho Eternulo, nia Dio, Vi ilin aŭskultis; Vi estis por ili Dio pardonanta, kvankam venĝanto por iliaj faroj.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Altigu la Eternulon, nian Dion, Kaj kliniĝu antaŭ Lia sankta monto; Ĉar sankta estas la Eternulo, nia Dio.