Psalms 111

Praise ye the LORD. I will praise the LORD with my whole heart, in the assembly of the upright, and in the congregation.
Aleluja! $ALEF Hvalit ću Jahvu svim srcem svojim $BET u zboru pravednika, u zajednici njihovoj. $GIMEL
The works of the LORD are great, sought out of all them that have pleasure therein.
Silna su djela Jahvina, $DALET nek' razmišljaju o njima svi koji ih ljube. $HE
His work is honourable and glorious: and his righteousness endureth for ever.
Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, $VAU i pravda njegova ostaje dovijeka. $ZAJIN
He hath made his wonderful works to be remembered: the LORD is gracious and full of compassion.
Čudesima svojim spomen postavi, $HET blag je Jahve i milosrdan. $TET
He hath given meat unto them that fear him: he will ever be mindful of his covenant.
Hranu dade štovateljima svojim, $JOD dovijeka se sjeća svoga Saveza. $KAF
He hath shewed his people the power of his works, that he may give them the heritage of the heathen.
Silna djela svoja objavi svom narodu, $LAMED u posjed im dade zemlju pogana. $MEM
The works of his hands are verity and judgment; all his commandments are sure.
Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, $NUN stalne su sve naredbe njegove, $SAMEK
They stand fast for ever and ever, and are done in truth and uprightness.
utvrđene za sva vremena, dovijeka, $AJIN sazdane na istini i na pravdi. $PE
He sent redemption unto his people: he hath commanded his covenant for ever: holy and reverend is his name.
On posla spasenje svom narodu, $SADE Savez svoj postavi zauvijek: $KOF sveto je i časno ime njegovo! $REŠ
The fear of the LORD is the beginning of wisdom: a good understanding have all they that do his commandments: his praise endureth for ever.
Početak mudrosti strah Gospodnji! $ŠIN Mudro čine koji ga poštuju. $TAU Slava njegova ostaje dovijeka!