John 14

Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
"Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte!
In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: 'Idem pripraviti vam mjesto'?
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
And whither I go ye know, and the way ye know.
A kamo ja odlazim, znate put."
Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
Reče mu Toma: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?"
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.
If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga."
Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!"
Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
Nato će mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?" "Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: 'Pokaži nam Oca'?
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.
Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu.
If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću."
If ye love me, keep my commandments.
"Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.
And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek:
Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.
I will not leave you comfortless: I will come to you.
Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama.
Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti.
At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.
He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati."
Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
Kaže mu Juda, ne Iškariotski: "Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu?"
Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
Odgovori mu Isus: "Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ pa će i Otac moj ljubiti njega i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.
He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.
These things have I spoken unto you, being yet present with you.
To sam vam govorio dok sam boravio s vama.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.
Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
Čuli ste, rekoh vam: 'Odlazim i vraćam se k vama.' Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem Ocu jer Otac je veći od mene.
And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
Kazao sam vam to sada, prije negoli se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.
Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
Neću više s vama mnogo govoriti jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa.
But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.
Ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca i da tako činim kako mi je zapovjedio Otac. Ustanite, pođimo odavde!"