I John 4

Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.
Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:
Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je.
And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.
A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu.
Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu.
They are of the world: therefore speak they of the world, and the world heareth them.
Oni su od svijeta, zato iz svijeta govore i svijet ih sluša.
We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.
Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
He that loveth not knoweth not God; for God is love.
Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.
U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.
Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.
U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego - on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao.
And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.
I mi smo vidjeli i svjedočimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta.
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.
Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.
Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.
U ovom je savršenstvo naše uzajamne ljubavi: imamo pouzdanje na Sudnji dan jer kakav je on, takvi smo i mi u ovom svijetu.
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.
We love him, because he first loved us.
Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?
Rekne li tko: "Ljubim Boga", a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti.
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.
I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.