Psalms 124

(O cîntare a treptelor. Un psalm al lui David.) De n'ar fi fost Domnul de partea noastră, -să spună Israel acum! -
Wenn nicht Jehova für uns gewesen wäre, sage doch Israel,
de n'ar fi fost Domnul de partea noastră, cînd s'au ridicat oamenii împotriva noastră,
Wenn nicht Jehova für uns gewesen wäre, als die Menschen wider uns aufstanden,
ne-ar fi înghiţit de vii, cînd li s'a aprins mînia împotriva noastră;
Dann würden sie uns lebendig verschlungen haben, als ihr Zorn gegen uns entbrannte;
ne-ar fi înecat apele, ar fi trecut rîurile peste sufletul nostru;
Dann würden die Wasser uns überflutet haben, würde ein Strom über unsere Seele gegangen sein;
ar fi trecut peste sufletul nostru valurile năpraznice.
Dann würden über unsere Seele gegangen sein die stolzen Wasser.
Binecuvîntat să fie Domnul, care nu ne -a dat pradă dinţilor lor!
Gepriesen sei Jehova, der uns nicht zum Raube gab ihren Zähnen!
Sufletul ne -a scăpat ca pasărea din laţul păsărarului; laţul s'a rupt, şi noi am scăpat.
Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller; die Schlinge ist zerrissen, und wir sind entronnen.
Ajutorul nostru este în Numele Domnului, care a făcut cerurile şi pămîntul.
Unsere Hülfe ist im Namen Jehovas, der Himmel und Erde gemacht hat.