Ecclesiastes 4

So I returned, and considered all the oppressions that are done under the sun: and behold the tears of such as were oppressed, and they had no comforter; and on the side of their oppressors there was power; but they had no comforter.
І знов я побачив всі утиски, що чинились під сонцем, і сльоза ось утискуваних, та немає для них потішителя, і насилля з руки, що їх гноблять, і немає для них потішителя...
Wherefore I praised the dead which are already dead more than the living which are yet alive.
І я похвалив тих померлих, що давно повмирали, більш від живих, що живуть дотепер...
Yea, better is he than both they, which hath not yet been, who hath not seen the evil work that is done under the sun.
А краще від них від обох тій людині, що досі іще не була, що не бачила чину лихого, що робився під сонцем!
Again, I considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his neighbour. This is also vanity and vexation of spirit.
І я бачив ввесь труд та ввесь успіх учинку, викликає заздрість одного до одного, і це все марнота та ловлення вітру!...
The fool foldeth his hands together, and eateth his own flesh.
Нерозумний сидить, склавши руки свої, та жере своє тіло,
Better is an handful with quietness, than both the hands full with travail and vexation of spirit.
краща повна долоня спокою за повні дві жмені клопоту та за ловлення вітру!...
Then I returned, and I saw vanity under the sun.
І знову я бачив марноту під сонцем:
There is one alone, and there is not a second; yea, he hath neither child nor brother: yet is there no end of all his labour; neither is his eye satisfied with riches; neither saith he, For whom do I labour, and bereave my soul of good? This is also vanity, yea, it is a sore travail.
Буває самотній, і не має нікого він іншого, сина чи брата у нього нема, та немає кінця всьому зусиллю його, і не насититься око багатством його, і він не повість: Та для кого дбаю і позбавляю добра свою душу? Марнота й оце, і даремна робота воно...
Two are better than one; because they have a good reward for their labour.
Краще двом, як одному, бо мають хорошу заплату за труд свій,
For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.
і якби вони впали, підійме одне свого друга! Та горе одному, як він упаде, й нема другого, щоб підвести його...
Again, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone?
Також коли вдвох покладуться, то тепло їм буде, а як же зогрітись одному?
And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.
А коли б хто напав на одного, то вдвох вони стануть на нього, і нитка потрійна не скоро пірветься!
Better is a poor and a wise child than an old and foolish king, who will no more be admonished.
Ліпший убогий та мудрий юнак, аніж цар старий та нерозумний, що вже осторог не приймає,
For out of prison he cometh to reign; whereas also he that is born in his kingdom becometh poor.
бо виходить юнак і з в'язниці, щоб зацарювати, хоч у царстві своїм народивсь він убогим!
I considered all the living which walk under the sun, with the second child that shall stand up in his stead.
Я бачив усіх живих, що ходять під сонцем, на боці цього юнака, цього другого, що став він на місце його.
There is no end of all the people, even of all that have been before them: they also that come after shall not rejoice in him. Surely this also is vanity and vexation of spirit.
Немає кінця всьому людові, всьому, що був перед ним, та й наступні не втішаться ним, бо й це теж марнота та ловлення вітру!... Пильнуй за ногою своєю, як до Божого дому йдеш, бо прийти, щоб послухати, це краще за жертву безглуздих, бо не знають нічого вони, окрім чинення зла!