Psalms 64

Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.
Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, Hayatımı düşman korkusundan koru.
Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:
Kötülerin gizli tasarılarından, O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.
Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:
Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.
Pusularından masum insanın üzerine atmak için. Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?
Birbirlerini kötülük yapmaya iter, Gizli tuzaklar tasarlarken, “Kim görecek?” derler.
They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.
Haksızlık yapmayı düşünür, “Kusursuz bir plan yaptık!” derler. İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.
But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.
Ama Tanrı onlara ok atacak, Ansızın yaralanacaklar.
So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.
Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.
And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.
Bütün insanlar korkuya kapılacak, Tanrı’nın işini duyuracak, O’nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.
The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.
Doğru insan RAB’de sevinç bulacak, O’na sığınacak, Bütün temiz yürekliler O’nu övecek.