Psalms 98

O sing unto the LORD a new song; for he hath done marvellous things: his right hand, and his holy arm, hath gotten him the victory.
(Un psalm.) Cîntaţi Domnului o cîntare nouă, căci El a făcut minuni. Dreapta şi braţul Lui cel sfînt I-au venit în ajutor.
The LORD hath made known his salvation: his righteousness hath he openly shewed in the sight of the heathen.
Domnul Şi -a arătat mîntuirea, Şi -a descoperit dreptatea înaintea neamurilor.
He hath remembered his mercy and his truth toward the house of Israel: all the ends of the earth have seen the salvation of our God.
Şi -a adus aminte de bunătatea şi credincioşia Lui faţă de casa lui Israel: toate marginile pămîntului au văzut mîntuirea Dumnezeului nostru.
Make a joyful noise unto the LORD, all the earth: make a loud noise, and rejoice, and sing praise.
Strigaţi către Domnul cu strigăte de bucurie, toţi locuitorii pămîntului! Chiuiţi, strigaţi, şi cîntaţi laude!
Sing unto the LORD with the harp; with the harp, and the voice of a psalm.
Cîntaţi Domnului cu arfa, cu arfa şi cu cîntece din gură!
With trumpets and sound of cornet make a joyful noise before the LORD, the King.
Cu trîmbiţe şi sunete din corn, strigaţi de bucurie înaintea Împăratului, Domnului!
Let the sea roar, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.
Să urle marea cu tot ce cuprinde ea, să chiuie lumea şi cei ce locuiesc pe ea,
Let the floods clap their hands: let the hills be joyful together
să bată din palme rîurile, să strige de bucurie toţi munţii
Before the LORD; for he cometh to judge the earth: with righteousness shall he judge the world, and the people with equity.
înaintea Domnului! Căci El vine să judece pămîntul! El va judeca lumea cu dreptate, şi popoarele cu nepărtinire.