Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pămîntul se clatină.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Domnul este mare în Sion, şi înalţat peste toate popoarele.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Să laude oamenii Numele Tău cel mare şi înfricoşat, căci este sfînt!
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Să laude oamenii tăria Împăratului, căci iubeşte dreptatea! Tu întăreşti dreptatea, Tu faci dreptate şi judecată în Iacov.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă înaintea aşternutului picioarelor Lui, căci este sfînt!
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Moise şi Aaron, dintre preoţii Lui, şi Samuel, dintre ceice chemau Numele Lui, au chemat pe Domnul, şi El i -a ascultat.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
El le -a vorbit din stîlpul de nor; ei au păzit poruncile Lui şi Legea, pe care le -a dat -o El.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat; ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai pedepsit pentru greşelile lor.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfînt! Căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfînt!