Psalms 141

LORD, I cry unto thee: make haste unto me; give ear unto my voice, when I cry unto thee.
En salme av David. Herre, jeg kaller på dig, skynd dig til mig! Vend øret til min røst, nu jeg roper til dig!
Let my prayer be set forth before thee as incense; and the lifting up of my hands as the evening sacrifice.
La min bønn gjelde som røkoffer for ditt åsyn, mine henders opløftelse som et aften-matoffer!
Set a watch, O LORD, before my mouth; keep the door of my lips.
Herre, sett vakt for min munn, vokt mine lebers dør!
Incline not my heart to any evil thing, to practise wicked works with men that work iniquity: and let me not eat of their dainties.
Bøi ikke mitt hjerte til noget ondt, til å gjøre ugudelighets-gjerninger sammen med menn som gjør urett, og la mig ikke ete av deres fine retter!
Let the righteous smite me; it shall be a kindness: and let him reprove me; it shall be an excellent oil, which shall not break my head: for yet my prayer also shall be in their calamities.
La en rettferdig slå mig i kjærlighet og tukte mig! For sådan hodeolje vegre mitt hode sig ikke! Varer det enn ved, så setter jeg min bønn imot deres ondskap.
When their judges are overthrown in stony places, they shall hear my words; for they are sweet.
Deres dommere blir nedstyrtet og gitt klippen i vold, og selv forstår de at mine ord var liflige.
Our bones are scattered at the grave's mouth, as when one cutteth and cleaveth wood upon the earth.
Som når en pløier og kløver jorden, således ligger våre ben spredt ved dødsrikets port.
But mine eyes are unto thee, O GOD the Lord: in thee is my trust; leave not my soul destitute.
For til dig, Herre, Herre, ser mine øine, til dig tar jeg min tilflukt; utøs ikke min sjel!
Keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity.
Bevar mig for fellen som de har stilt op for mig, og for deres snarer som gjør urett!
Let the wicked fall into their own nets, whilst that I withal escape.
La de ugudelige falle i sine egne garn, mens jeg går uskadd forbi!