Psalms 142

I cried unto the LORD with my voice; with my voice unto the LORD did I make my supplication.
En læresalme av David, da han var i hulen, en bønn.
I poured out my complaint before him; I shewed before him my trouble.
Med min røst roper jeg til Herren, med min røst beder jeg inderlig til Herren.
When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. In the way wherein I walked have they privily laid a snare for me.
Jeg utøser min sorg for hans åsyn, jeg gir min nød til kjenne for hans åsyn.
I looked on my right hand, and beheld, but there was no man that would know me: refuge failed me; no man cared for my soul.
Når min ånd vansmekter i mig, kjenner dog du min sti; på den vei jeg skal vandre, har de lagt skjulte snarer for mig.
I cried unto thee, O LORD: I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living.
Sku til min høire side og se! Det er ikke nogen som kjennes ved mig; all tilflukt er borte for mig, det er ikke nogen som spør efter min sjel.
Attend unto my cry; for I am brought very low: deliver me from my persecutors; for they are stronger than I.
Jeg roper til dig, Herre! Jeg sier: Du er min tilflukt, min del i de levendes land.
Bring my soul out of prison, that I may praise thy name: the righteous shall compass me about; for thou shalt deal bountifully with me.
Gi akt på mitt klagerop, for jeg er blitt såre elendig! Fri mig fra mine forfølgere, for de er mig for sterke! Før min sjel ut av fengslet, så jeg kan love ditt navn! De rettferdige skal samle sig omkring mig, når du gjør vel imot mig.