Psalms 124

If it had not been the LORD who was on our side, now may Israel say;
En sang ved festreisene; av David. Hadde ikke Herren vært med oss - så sie Israel -
If it had not been the LORD who was on our side, when men rose up against us:
hadde ikke Herren vært med oss da menneskene stod op imot oss,
Then they had swallowed us up quick, when their wrath was kindled against us:
da hadde de slukt oss levende, da deres vrede var optendt imot oss,
Then the waters had overwhelmed us, the stream had gone over our soul:
da hadde vannene overskyllet oss, en strøm var gått over vår sjel,
Then the proud waters had gone over our soul.
da var de gått over vår sjel de stolte vann.
Blessed be the LORD, who hath not given us as a prey to their teeth.
Lovet være Herren, som ikke gav oss til rov for deres tenner!
Our soul is escaped as a bird out of the snare of the fowlers: the snare is broken, and we are escaped.
Vår sjel er undsloppet som en fugl av fuglefangernes snare; snaren er sønderrevet, og vi er undsloppet.
Our help is in the name of the LORD, who made heaven and earth.
Vår hjelp er i Herrens navn, han som gjorde himmel og jord.