Psalms 5

Give ear to my words, O LORD, consider my meditation.
Az éneklőmesternek a nehilótra, Dávid zsoltára.
Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God: for unto thee will I pray.
Uram, figyelmezz szavaimra; értsd meg az én sóhajtásomat!
My voice shalt thou hear in the morning, O LORD; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.
Ügyelj az én kiáltásom szavára, én Királyom és én Istenem; mert én hozzád imádkozom!
For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee.
Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat; jó reggel készülök hozzád és vigyázok.
The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.
Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz.
Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man.
Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.
But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy: and in thy fear will I worship toward thy holy temple.
Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.
Lead me, O LORD, in thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face.
Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek; leborulok szent templomodban a te félelmedben.
For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue.
Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd előttem a te útadat!
Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.
Mert nincsen az ő szájokban egyenesség, belsejök csupa romlottság; nyitott sír az ő torkuk, nyelvökkel hizelkednek.
But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever shout for joy, because thou defendest them: let them also that love thy name be joyful in thee.
Kárhoztasd őket, oh Isten; essenek el saját tanácsaik által; taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened.
For thou, LORD, wilt bless the righteous; with favour wilt thou compass him as with a shield.
És majd örülnek mindnyájan, a kik bíznak benned; mindörökké vígadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet. * (Psalms 5:13) Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy paizszsal. *