Psalms 64

Hear my voice, O God, in my prayer: preserve my life from fear of the enemy.
Pou chèf sanba yo. Se yon sòm David.
Hide me from the secret counsel of the wicked; from the insurrection of the workers of iniquity:
Bondye, tande non lè m'ap plenn! Pwoteje m' kont lènmi m' k'ap fè m' pè yo.
Who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words:
Pwoteje m' anba konplo mechan yo, anba gwo bann malveyan sa yo.
That they may shoot in secret at the perfect: suddenly do they shoot at him, and fear not.
Lang yo file tankou razwa. Pawòl ki soti nan bouch yo se pwazon.
They encourage themselves in an evil matter: they commune of laying snares privily; they say, Who shall see them?
Yo rete kache, y'ap vize moun ki inonsan an. Yo tire sou li san li pa atann. Yo pa pè fè anyen.
They search out iniquities; they accomplish a diligent search: both the inward thought of every one of them, and the heart, is deep.
Yonn ap ankouraje lòt nan fè sa ki mal. Y'ap rakonte jan yo mete pèlen pou lòt moun. Y'ap plede di: Ki moun k'ap wè nou?
But God shall shoot at them with an arrow; suddenly shall they be wounded.
Y'ap fè move plan, y'ap veye pou moun pa dekouvri yo. Sa ki nan kè yon moun ak nan lide li se mistè.
So they shall make their own tongue to fall upon themselves: all that see them shall flee away.
Men Bondye ap tire flèch li sou yo: Yo rete konsa, yo blese.
And all men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider of his doing.
Se lang yo k'ap bat yo. Tout moun ki wè yo ap pase yo nan betiz.
The righteous shall be glad in the LORD, and shall trust in him; and all the upright in heart shall glory.
Lè sa a, tout moun pral pè, y'a mache fè konnen sa Bondye fè. Y'a egzaminen tou sa li fè. Tout moun ki mache dwat yo ap kontan tou poutèt sa Seyè a fè. Y'a jwenn pwoteksyon anba zèl li. Tout moun ki viv jan Bondye vle l' la va fè lwanj li.