Hebrews 3

Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the Apostle and High Priest of our profession, Christ Jesus;
Sentähden pyhät veljet, jotka taivallisessa kutsumisessa osalliset olette! ottakaat vaari siitä apostolista ja ylimmäisestä Papista, jonka me tunnustamme, Kristuksesta Jesuksesta,
Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house.
Joka on uskollinen sille, joka hänen tehnyt oli, niinkuin Moseskin koko hänen huoneeseensa.
For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.
Mutta tämä on sitä suuremman kunnian ansainnut kuin Moses, että sillä suurempi kunnia huoneesta olis, joka sen rakensi, kuin itse huoneella.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.
Sillä jokainen huone on joltakin rakennettu; mutta joka kaikki rakensi, se on Jumala.
And Moses verily was faithful in all his house, as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after;
Ja Moses tosin oli uskollinen kaikessa hänen huoneessansa, niinkuin palvelia, niiden todistukseksi, joita sitte sanottaman piti;
But Christ as a son over his own house; whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end.
Mutta Kristus niinkuin Poika ylitse huoneensa, jonka huone me olemme, jos me muutoin uskalluksen ja toivon kerskaamisen loppuun asti vahvana pidämme.
Wherefore (as the Holy Ghost saith, To day if ye will hear his voice,
Sentähden, niinkuin Pyhä Henki sanoo: tänäpänä, jos te kuulette hänen äänensä,
Harden not your hearts, as in the provocation, in the day of temptation in the wilderness:
Niin älkäät paaduttako sydämiänne, niinkuin haikeudessa tapahtui kiusauksen päivänä korvessa,
When your fathers tempted me, proved me, and saw my works forty years.
Kussa teidän isänne minua kiusasivat: he koettelivat minua, ja näkivät minun työni neljäkymmentä ajastaikaa.
Wherefore I was grieved with that generation, and said, They do alway err in their heart; and they have not known my ways.
Sentähden minä närkästyin tämän sukukunnan päälle ja sanoin: aina he eksyvät sydämellänsä, mutta ei he tunteneet minun teitäni,
So I sware in my wrath, They shall not enter into my rest.)
Niin että minä vannoin minun vihassani: ei heidän pidä minun lepooni tuleman.
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.
Katsokaat, rakkaat veljet, ettei teissä joskus olisi kelläkään paha, uskotoin sydän, joka elävästä Jumalasta luopuis,
But exhort one another daily, while it is called To day; lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin.
Vaan neuvokaat teitänne keskenänne joka päivä, niinkauvan kuin tänäpänä sanotaan, ettei joku teistä synnin petoksen kautta paatuisi.
For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;
Sillä me olemme Kristuksesta osallisiksi tulleet, jos me muutoin aljetun uskon loppuun asti vahvana pidämme,
While it is said, To day if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation.
Kuin sanotaan: tänäpänä, jos te kuulette hänen äänensä; niin älkäät paaduttako sydämiänne, niinkuin haikeudessa tapahtui.
For some, when they had heard, did provoke: howbeit not all that came out of Egypt by Moses.
Sillä koska muutamat sen kuulivat, niin he vihoittivat hänen, vaan ei kaikki, jotka Egyptistä Moseksen kautta läksivät ulos.
But with whom was he grieved forty years? was it not with them that had sinned, whose carcases fell in the wilderness?
Mutta keille hän neljäkymmentä ajastaikaa vihainen oli? eikö niille, jotka syntiä tekivät, joiden ruumiit korvessa hukkuivat?
And to whom sware he that they should not enter into his rest, but to them that believed not?
Mutta keille hän vannoi, ettei heidän pitänyt hänen lepoonsa tuleman? eikö uskomattomille?
So we see that they could not enter in because of unbelief.
Ja me näemme, ettei he voineet epäuskon tähden sinne tulla.