Psalms 82

God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.
Dio stariĝis en Dia anaro; Inter la dioj Li juĝas.
How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.
Ĝis kiam vi juĝos maljuste, Kaj privilegios la personojn de malvirtuloj? Sela.
Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.
Estu justaj al malriĉulo kaj orfo; Rilate afliktiton kaj senhavulon estu virtaj.
Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.
Liberigu malriĉulon kaj mizerulon; El la mano de malvirtulo ilin savu.
They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.
Ili ne scias kaj ne komprenas, En mallumo ili marŝas; Ekŝanceliĝis ĉiuj fundamentoj de la tero.
I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.
Mi diris: Vi estas dioj, Kaj ĉiuj vi estas filoj de la Plejaltulo;
But ye shall die like men, and fall like one of the princes.
Sed vi mortos, kiel homoj, Kaj vi falos, kiel ĉiu el la potenculoj.
Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.
Leviĝu, ho Dio, juĝu la teron; Ĉar Vi heredas ĉiujn popolojn.