Psalms 16

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
(En miktam af David.) Vogt mig, Gud, thi jeg lider på dig!
O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;
Jeg siger til HERREN: "Du er min Herre; jeg har ikke andet Gode end dig.
But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.
De hellige, som er i Landet, de er de herlige, hvem al min Hu står til."
Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.
Mange Kvaler rammer dem, som vælger en anden Gud; deres Blodofre vil jeg ikke udgyde, ej tage deres Navn i min Mund.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
HERREN er min tilmålte Del og mit Bæger. Du holder min Arvelod i Hævd.
The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
Snorene faldt mig på liflige Steder, ja, en dejlig Arvelod tilfaldt mig.
I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.
Jeg vil prise HERREN, der gav mig Råd, mine Nyrer maner mig, selv om Natten.
I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Jeg har altid HERREN for Øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.
Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
Derfor glædes mit Hjerte, min Ære jubler, endogså mit Kød skal bo i Tryghed.
For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Thi Dødsriget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige skue Graven.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Åsyn, Livsalighed er i din højre for evigt.