Mark 16

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.
Kad prođe subota, Marija Magdalena i Marija Jakovljeva i Saloma kupiše miomirisa da odu pomazati Isusa.
And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.
I prvoga dana u tjednu, veoma rano, o izlasku sunčevu, dođu na grob.
And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?
I razgovarahu među sobom: "Tko će nam otkotrljati kamen s vrata grobnih?"
And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.
Pogledaju, a ono kamen otkotrljan. Bijaše doista veoma velik.
And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.
I ušavši u grob, ugledaju mladića zaogrnuta bijelom haljinom gdje sjedi zdesna. I preplaše se.
And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.
A on će im: "Ne plašite se! Isusa tražite, Nazarećanina, Raspetoga? Uskrsnu! Nije ovdje! Evo mjesta kamo ga položiše.
But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.
Nego idite, recite njegovim učenicima i Petru: Ide pred vama u Galileju! Ondje ćete ga vidjeti, kamo vam reče!"
And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.
One iziđu i stanu bježati od groba: spopade ih strah i trepet. I nikomu ništa ne rekoše jer se bojahu.
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.
Uskrsnuvši dakle rano prvog dana u tjednu, ukaza se najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha.
And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.
Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima.
And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.
Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.
After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.
Nakon toga ukazao se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo.
And they went and told it unto the residue: neither believed they them.
I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.
Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.
Napokon se ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
I reče im: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.
Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;
A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti,
They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro."
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.
Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvrđivaše Riječ popratnim znakovima.