I Peter 2

Wherefore laying aside all malice, and all guile, and hypocrisies, and envies, and all evil speakings,
Odložite dakle svaku zloću i svaku prijevaru, himbe i zavisti i sva klevetanja.
As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby:
Kao novorođenčad žudite za duhovnim, nepatvorenim mlijekom da po njemu uzrastete za spasenje,
If so be ye have tasted that the Lord is gracious.
ako ste doista okusili kako je dobar Gospodin.
To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed of men, but chosen of God, and precious,
Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen,
Ye also, as lively stones, are built up a spiritual house, an holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices, acceptable to God by Jesus Christ.
pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.
Wherefore also it is contained in the scripture, Behold, I lay in Sion a chief corner stone, elect, precious: and he that believeth on him shall not be confounded.
Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti.
Unto you therefore which believe he is precious: but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is made the head of the corner,
Vama dakle koji vjerujete - čast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni
And a stone of stumbling, and a rock of offence, even to them which stumble at the word, being disobedient: whereunto also they were appointed.
i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.
But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people; that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvellous light:
A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;
Which in time past were not a people, but are now the people of God: which had not obtained mercy, but now have obtained mercy.
vi, nekoć Ne-narod, a sada Narod Božji; vi Ne-mili, a sada Mili.
Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul;
Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše;
Having your conversation honest among the Gentiles: that, whereas they speak against you as evildoers, they may by your good works, which they shall behold, glorify God in the day of visitation.
življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.
Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake: whether it be to the king, as supreme;
Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku,
Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well.
bilo upraviteljima jer ih on šalje da kazne zločince, a pohvale one koji dobro čine.
For so is the will of God, that with well doing ye may put to silence the ignorance of foolish men:
Doista, ovo je Božja volja: da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika.
As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.
Kao slobodni ljudi - ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloće, već kao Božje sluge -
Honour all men. Love the brotherhood. Fear God. Honour the king.
sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
Servants, be subject to your masters with all fear; not only to the good and gentle, but also to the froward.
Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima.
For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffering wrongfully.
To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeći nepravedno.
For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? but if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God.
Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo.
For even hereunto were ye called: because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps:
Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim.
Who did no sin, neither was guile found in his mouth:
On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše;
Who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered, he threatened not; but committed himself to him that judgeth righteously:
on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom;
Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.
on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.
For ye were as sheep going astray; but are now returned unto the Shepherd and Bishop of your souls.
Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.