Genesis 40

Poslije toga peharnik se i pekar egipatskog kralja ogriješe o svoga gospodara, kralja egipatskog.
这事以后,埃及王的酒政和膳长得罪了他们的主─埃及王,
Faraon se razljuti na svoja dva dvoranina, glavnog peharnika i glavnog pekara,
法老就恼怒酒政和膳长这二臣,
te ih stavi u zatvor, u zgradu zapovjednika tjelesne straže - u istu tamnicu gdje je i Josip bio zatvoren.
把他们下在护卫长府内的监里,就是约瑟被囚的地方。
Zapovjednik tjelesne straže odredi Josipa da ih poslužuje. Pošto su proveli u zatvoru neko vrijeme,
护卫长把他们交给约瑟,约瑟便伺候他们;他们有些日子在监里。
obojica njih - peharnik i pekar egipatskog kralja, utamničenici - usnu san jedne te iste noći. Svaki je usnuo svoj san; i svaki je san imao svoje značenje.
被囚在监之埃及王的酒政和膳长二人同夜各做一梦,各梦都有讲解。
Kad je Josip ujutro došao k njima, opazi da su neraspoloženi.
到了早晨,约瑟进到他们那里,见他们有愁闷的样子。
Upita faraonove dvorane koji su bili s njim u zatvoru u zgradi njegova gospodara: "Zašto ste danas tako potišteni?"
他便问法老的二臣,就是与他同囚在他主人府里的,说:「他们今日为什么面带愁容呢?」
Odgovore mu: "Sne smo usnuli, ali nikog nema da nam ih protumači." Josip im reče: "Zar tumačenje ne spada na Boga? Dajte, pričajte mi!"
他们对他说:「我们各人做了一梦,没有人能解。」约瑟说:「解梦不是出于 神吗?请你们将梦告诉我。」
Onda je glavni peharnik ispripovjedio Josipu svoj san: "Sanjao sam da je preda mnom lozov trs.
酒政便将他的梦告诉约瑟说:「我梦见在我面前有一棵葡萄树,
Na trsu bile tri mladice. I tek što je propupao, procvjeta i na njegovim grozdovima sazru bobe.
树上有三根枝子,好像发了芽,开了花,上头的葡萄都成熟了。
Kako sam u ruci držao faraonov pehar, uzmem grožđa, istiještim ga u faraonov pehar, a onda stavim pehar u faraonovu ruku."
法老的杯在我手中,我就拿葡萄挤在法老的杯里,将杯递在他手中。」
Josip mu reče: "Ovo ti je značenje: tri mladice tri su dana.
约瑟对他说:「他所做的梦是这样解:三根枝子就是三天;
Poslije tri dana faraon će te pomilovati i vratiti na tvoje mjesto; opet ćeš stavljati pehar faraonu u ruku, kao i prije, dok si mu bio peharnik.
三天之内,法老必提你出监,叫你官复原职,你仍要递杯在法老的手中,和先前作他的酒政一样。
Kada ti bude opet dobro, sjeti se da sam i ja bio s tobom, pa mi učini ovu uslugu: spomeni me faraonu i pokušaj me izvesti iz ove kuće.
但你得好处的时候,求你记念我,施恩与我,在法老面前提说我,救我出这监牢。
Jer, zbilja, bio sam silom odveden iz zemlje Hebreja; ni ovdje nisam ništa skrivio, a baciše me u tamnicu."
我实在是从希伯来人之地被拐来的;我在这里也没有做过什么,叫他们把我下在监里。」
Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumačenje, reče mu: "Usnuh da su mi na glavi tri bijele košare.
膳长见梦解得好,就对约瑟说:「我在梦中见我头上顶著三筐白饼;
U najgornjoj bilo svakovrsna peciva što ga pekar pripravlja faraonu, ali su ptice jele iz košare povrh moje glave."
极上的筐子里有为法老烤的各样食物,有飞鸟来吃我头上筐子里的食物。」
Josip odgovori: "Ovo je značenje: tri košare tri su dana.
约瑟说:「你的梦是这样解:三个筐子就是三天;
Poslije tri dana faraon će uzdići tvoju glavu i o drvo te objesiti te će ptice jesti meso s tebe."
三天之内,法老必斩断你的头,把你挂在木头上,必有飞鸟来吃你身上的肉。」
I zaista, trećega dana, kad je faraon priredio gozbu za sve svoje službenike - bio mu je rođendan - iz sredine svojih službenika izluči glavnog peharnika i glavnog pekara.
到了第三天,是法老的生日,他为众臣仆设摆筵席,把酒政和膳长提出监来,
Vrati glavnog peharnika u peharničku službu te je i dalje stavljao pehar u faraonovu ruku,
使酒政官复原职,他仍旧递杯在法老手中;
a glavnog pekara objesi, kako je Josip protumačio.
但把膳长挂起来,正如约瑟向他们所解的话。
Ipak se glavni peharnik nije sjetio Josipa - zaboravio je na nj.
酒政却不记念约瑟,竟忘了他。