Psalms 95

来啊,我们要向耶和华歌唱,向拯救我们的磐石欢呼!
Poďte, zpívejme Hospodinu, prokřikujme skále spasení našeho.
我们要来感谢他,用诗歌向他欢呼!
Předejděme oblíčej jeho s díkčiněním, žalmy prozpěvujme jemu.
因耶和华为大 神,为大王,超乎万神之上。
Nebo Hospodin jest Bůh veliký, a král veliký nade všecky bohy,
地的深处在他手中;山的高峰也属他。
V jehož rukou základové země, a vrchové hor jeho jsou.
海洋属他,是他造的;旱地也是他手造成的。
Jehož jest i moře, nebo on je učinil, i země, kterouž ruce jeho sformovaly.
来啊,我们要屈身敬拜,在造我们的耶和华面前跪下。
Poďte, sklánějme se, a padněme před ním, klekejme před Hospodinem stvořitelem naším.
因为他是我们的 神;我们是他草场的羊,是他手下的民。惟愿你们今天听他的话:
Onť jest zajisté Bůh náš, a my jsme lid pastvy jeho, a stádo rukou jeho. Dnes uslyšíte-li hlas jeho,
你们不可硬著心,像当日在米利巴,就是在旷野的玛撒。
Nezatvrzujte srdce svého, jako při popuzení, a v den pokušení na poušti,
那时,你们的祖宗试我探我,并且观看我的作为。
Kdežto pokoušeli mne otcové vaši, zkusiliť jsou mne, a viděli skutky mé.
四十年之久,我厌烦那世代,说:这是心里迷糊的百姓,竟不晓得我的作为!
Za čtyřidceti let měl jsem nesnáz s národem tím, a řekl jsem: Lid tento bloudí srdcem, a nepoznali cest mých.
所以,我在怒中起誓,说:他们断不可进入我的安息!
Jimž jsem přisáhl v hněvě svém, že nevejdou v odpočinutí mé.