Exodus 6

RAB Musa’ya, “Firavuna ne yapacağımı şimdi göreceksin” dedi, “Güçlü elimden ötürü İsrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak.”
耶和华对摩西说:「现在你必看见我向法老所行的事,使他因我大能的手容以色列人去,且把他们赶出他的地。」
[] Tanrı ayrıca Musa’ya, “Ben Yahve’yim” dedi,
 神晓谕摩西说:「我是耶和华。
“İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a Her Şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.
我从前向亚伯拉罕、以撒、雅各显现为全能的 神;至于我名耶和华,他们未曾知道。
Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım.
我与他们坚定所立的约,要把他们寄居的迦南地赐给他们。
Mısırlılar’ın köleleştirdiği İsrailliler’in iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım.
我也听见以色列人被埃及人苦待的哀声,我也记念我的约。
“Onun için İsrailliler’e de ki, ‘Ben Yahve’yim. Sizi Mısırlılar’ın boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve kudretli elimle sizi özgür kılacağım.
所以你要对以色列人说:『我是耶和华;我要用伸出来的膀臂重重的刑罚埃及人,救赎你们脱离他们的重担,不做他们的苦工。
Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlılar’ın boyunduruğundan çıkaran Tanrınız Yahve’nin ben olduğumu bileceksiniz.
我要以你们为我的百姓,我也要作你们的 神。你们要知道我是耶和华─你们的 神,是救你们脱离埃及人之重担的。
Sizi İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben Yahve’yim.’ ”
我起誓应许给亚伯拉罕、以撒、雅各的那地,我要把你们领进去,将那地赐给你们为业。我是耶和华。』」
Musa bunları İsrailliler’e anlattı, ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler.
摩西将这话告诉以色列人,只是他们因苦工愁烦,不肯听他的话。
RAB Musa’ya, “Git, Mısır Firavunu’na İsrailliler’i ülkesinden salıvermesini söyle” dedi.
耶和华晓谕摩西说:
RAB Musa’ya, “Git, Mısır Firavunu’na İsrailliler’i ülkesinden salıvermesini söyle” dedi.
「你进去对埃及王法老说,要容以色列人出他的地。」
Ama Musa, “İsrailliler beni dinlemedikten sonra, firavun nasıl dinler?” diye karşılık verdi, “Zaten iyi konuşan biri değilim.”
摩西在耶和华面前说:「以色列人尚且不听我的话,法老怎肯听我这拙口笨舌的人呢?」
RAB Musa ve Harun’la İsrailliler ve Mısır Firavunu hakkında konuştu. İsrailliler’i Mısır’dan çıkarmalarını buyurdu.
耶和华吩咐摩西、亚伦往以色列人和埃及王法老那里去,把以色列人从埃及地领出来。
İsrailliler’in aile önderleri şunlardır: Yakup’un ilk oğlu Ruben’in oğulları: Hanok, Pallu, Hesron, Karmi. Ruben’in boyları bunlardır.
以色列人家长的名字记在下面。以色列长子流便的儿子是哈诺、法路、希斯崙、迦米;这是流便的各家。
Şimon’un oğulları: Yemuel, Yamin, Ohat, Yakin, Sohar ve Kenanlı bir kadının oğlu Şaul. Şimon’un boyları bunlardır.
西缅的儿子是耶母利、雅悯、阿辖、雅斤、琐辖,和迦南女子的儿子扫罗;这是西缅的各家。
[] Kayıtlarına göre Levioğulları’nın adları şunlardır: Gerşon, Kehat, Merari. Levi 137 yıl yaşadı.
利未众子的名字按著他们的后代记在下面:就是革顺、哥辖、米拉利。利未一生的岁数是一百三十七岁。
Gerşon’un oğulları boylarına göre şunlardır: Livni, Şimi.
革顺的儿子按著家室是立尼、示每。
Kehat’ın oğulları: Amram, Yishar, Hevron, Uzziel. Kehat 133 yıl yaşadı.
哥辖的儿子是暗兰、以斯哈、希伯伦、乌薛。哥辖一生的岁数是一百三十三岁。
Merari’nin oğulları: Mahli, Muşi. Kayıtlarına göre Levi boyları bunlardır.
米拉利的儿子是抹利和母示;这是利未的家,都按著他们的后代。
Amram halası Yokevet’le evlendi. Yokevet ona Harun’la Musa’yı doğurdu. Amram 137 yıl yaşadı.
暗兰娶了他父亲的妹妹约基别为妻,她给他生了亚伦和摩西。暗兰一生的岁数是一百三十七岁。
Yishar’ın oğulları: Korah, Nefek, Zikri.
以斯哈的儿子是可拉、尼斐、细基利。
Uzziel’in oğulları: Mişael, Elsafan, Sitri.
乌薛的儿子是米沙利、以利撒反、西提利。
Harun Nahşon’un kızkardeşi ve Amminadav’ın kızı Elişeva’yla evlendi. Elişeva ona Nadav, Avihu, Elazar ve İtamar’ı doğurdu.
亚伦娶了亚米拿达的女儿,拿顺的妹妹,以利沙巴为妻,她给他生了拿答、亚比户、以利亚撒、以他玛。
Korah’ın oğulları: Assir, Elkana, Aviasaf. Korahlılar’ın boyları bunlardır.
可拉的儿子是亚惜、以利加拿、亚比亚撒;这是可拉的各家。
Harun’un oğlu Elazar Putiel’in kızlarından biriyle evlendi. Karısı ona Pinehas’ı doğurdu. Boylarına göre Levili aile önderleri bunlardır.
亚伦的儿子以利亚撒娶了普铁的一个女儿为妻,她给他生了非尼哈。这是利未人的家长,都按著他们的家。
RAB’bin, “İsrailliler’i ordular halinde Mısır’dan çıkarın” dediği Harun ve Musa bunlardır.
耶和华说:「将以色列人按著他们的军队从埃及地领出来。」这是对那亚伦、摩西说的。
İsrailliler’i Mısır’dan çıkarmak için Mısır Firavunu ile konuşanlar da Musa’yla Harun’dur.
对埃及王法老说要将以色列人从埃及领出来的,就是这摩西、亚伦。
RAB Mısır’da Musa’yla konuştuğunda, ona, “Ben RAB’bim” dedi, “Sana söylediğim her şeyi Mısır Firavunu’na ilet.”
当耶和华在埃及地对摩西说话的日子,
RAB Mısır’da Musa’yla konuştuğunda, ona, “Ben RAB’bim” dedi, “Sana söylediğim her şeyi Mısır Firavunu’na ilet.”
他向摩西说:「我是耶和华;我对你说的一切话,你都要告诉埃及王法老。」
Musa RAB’bin huzurunda, “Ben iyi konuşan biri değilim” diye karşılık verdi, “Firavun beni nasıl dinler?”
摩西在耶和华面前说:「看哪,我是拙口笨舌的人,法老怎肯听我呢?」