Psalms 150

Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Dumnezeu în Locaşul Lui cel sfînt, lăudaţi -L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃
Lăudaţi -L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi -L, după mărimea Lui nemărginită!
הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו׃
Lăudaţi -L cu sunet de trîmbiţă, lăudaţi -L cu alăuta şi arfa!
הללוהו בתקע שופר הללוהו בנבל וכנור׃
Lăudaţi -L cu timpane şi cu jocuri, lăudaţi -L, cîntînd cu instrumente cu coarde şi cu cavalul.
הללוהו בתף ומחול הללוהו במנים ועוגב׃
Lăudaţi -L cu chimvale sunătoare, lăudaţi -L cu chimvale zîngănitoare!
הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה׃
Tot ce are suflare, să laude pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul
כל הנשמה תהלל יה הללו יה׃