Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
Царює Господь, і народи тремтять, сидить на Херувимах, і трясеться земля!
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Великий Господь на Сіоні, і піднесений Він над усіма народами!
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Хай ім'я Твоє славлять, велике й грізне воно!
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
А сила Царя любить право, справедливість Ти міцно поставив, Ти Якову право та правду вчинив!
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтесь підніжкові ніг Його, Він бо Святий!
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Мойсей й Аарон серед священиків Його, а Самуїл серед тих, що кличуть імення Його. Вони кликали до Господа, і Він вислухав їх,
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
у стовпі хмари до них говорив. Вони зберігали свідоцтва Його й постанови, що Він дав був для них.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Господи, Боже наш, Ти вислуховував їх, Ти був для них Богом вибачливим, але мстився за їхні діла.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Звеличуйте Господа, нашого Бога, і вклоняйтеся перед горою святою Його, бо Святий Господь, Бог наш!