Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
[] RAB egemenlik sürüyor, titresin halklar! Keruvlar arasında tahtına oturmuş, Sarsılsın yeryüzü!
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
RAB Siyon’da uludur, Yücedir O, bütün halklara egemendir.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
Övsünler büyük, müthiş adını! O kutsaldır.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Ey adaleti seven güçlü kral, Eşitliği sen sağladın, Yakup soyunda doğru ve adil olanı sen yaptın.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Yüceltin Tanrımız RAB’bi, Ayaklarının taburesi önünde tapının! O kutsaldır.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Musa’yla Harun O’nun kâhinlerindendi, Samuel de O’nu adıyla çağıranlar arasındaydı. RAB’be seslenirlerdi, O da yanıtlardı.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
[] Bulut sütunu içinden onlarla konuştu, Uydular O’nun buyruklarına, Kendilerine verdiği kurallara.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Ya RAB Tanrımız, yanıt verdin onlara; Bağışlayıcı bir Tanrı oldun, Ama yaptıkları kötülüğü cezasız bırakmadın.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Tanrımız RAB’bi yüceltin, Tapının O’na kutsal dağında! Çünkü Tanrımız RAB kutsaldır.