Psalms 5

Give ear to my words, O LORD, consider my meditation.
Sözlerime kulak ver, ya RAB, İniltilerimi işit.
Hearken unto the voice of my cry, my King, and my God: for unto thee will I pray.
Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım! Duam sanadır.
My voice shalt thou hear in the morning, O LORD; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.
Sabah sesimi duyarsın, ya RAB, Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.
For thou art not a God that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee.
Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin, Kötülük senin yanında barınmaz.
The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.
Böbürlenenler önünde duramaz, Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,
Thou shalt destroy them that speak leasing: the LORD will abhor the bloody and deceitful man.
Yalan söyleyenleri yok edersin; Ya RAB, sen eli kanlılardan, Aldatıcılardan tiksinirsin.
But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy: and in thy fear will I worship toward thy holy temple.
Bense bol sevgin sayesinde Kutsal tapınağına gireceğim; Oraya doğru saygıyla eğileceğim.
Lead me, O LORD, in thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face.
Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB, Düşmanlarıma karşı! Yolunu önümde düzle.
For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue.
[] Çünkü onların sözüne güvenilmez, Yürekleri yıkım dolu. Ağızları açık birer mezardır, Yaltaklanır dururlar.
Destroy thou them, O God; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.
Ey Tanrı, onları suçlu çıkar! Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın. Kov onları sayısız isyanları yüzünden. Çünkü sana karşı ayaklandılar.
But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever shout for joy, because thou defendest them: let them also that love thy name be joyful in thee.
Sevinsin sana sığınan herkes, Sevinç çığlıkları atsın sürekli, Kanat ger üzerlerine; Sevinçle coşsun adını sevenler sende.
For thou, LORD, wilt bless the righteous; with favour wilt thou compass him as with a shield.
Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB, Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.