Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
 HERREN är nu konung!      Därför darra folken.  Han som tronar på keruberna!      Därför skälver jorden.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
 HERREN är stor i Sion,  och upphöjd är han      över alla folk.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
 Därför prisar man ditt namn,      det stora och fruktansvärda.  Helig är han.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
 Och konungen i sin makt      älskar vad rätt är.  Ja, du håller rättvisa vid makt,  rätt och rättfärdighet      övar du i Jakob.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
 Upphöjen HERREN, vår Gud,  och tillbedjen vid hans fotapall.  Helig är han.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
 Mose och Aron voro bland hans präster,  och Samuel bland dem som åkallade hans namn;  de ropade till HERREN,      och han svarade dem.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
 I molnstoden talade      han då till dem;  de höllo hans vittnesbörd      och den lag som han gav dem.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
 Ja, HERRE, vår Gud,      du svarade dem;  du var mot dem      en förlåtande Gud --  och en hämnare över deras gärningar.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
 Upphöjen HERREN, vår Gud,  och tillbedjen inför hans heliga berg.  Ty helig är HERREN, vår Gud.