Psalms 126

When the LORD turned again the captivity of Zion, we were like them that dream.
En vallfartssång.  När HERREN åter      upprättade Sion,  då voro vi såsom drömmande.
Then was our mouth filled with laughter, and our tongue with singing: then said they among the heathen, The LORD hath done great things for them.
 Då blev vår mun      uppfylld med löje  och vår tunga med jubel;  då sade man bland hedningarna:      »HERREN har gjort      stora ting med dem.»
The LORD hath done great things for us; whereof we are glad.
 Ja, HERREN hade gjort      stora ting med oss;  däröver voro vi glada.
Turn again our captivity, O LORD, as the streams in the south.
 HERRE, upprätta oss igen,  såsom du återför      bäckarna i Sydlandet.
They that sow in tears shall reap in joy.
 De som så med tårar      skola skörda med jubel.
He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him.
 De gå åstad gråtande      och bära sitt utsäde;  de komma åter med jubel      och bära sina kärvar.