Psalms 16

Preserve me, O God: for in thee do I put my trust.
(O cîntare a lui David.) Păzeşte-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred.
O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;
Eu zic Domnului: ,,Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!``
But to the saints that are in the earth, and to the excellent, in whom is all my delight.
Sfinţii, cari sînt în ţară, oamenii evlavioşi, sînt toată plăcerea mea.
Their sorrows shall be multiplied that hasten after another god: their drink offerings of blood will I not offer, nor take up their names into my lips.
Idolii se înmulţesc, oamenii aleargă după dumnezei străini, dar eu n'aduc jertfele lor de sînge, şi nu pun numele lor pe buzele mele.
The LORD is the portion of mine inheritance and of my cup: thou maintainest my lot.
Domnul este partea mea de moştenire şi paharul meu, Tu îmi îndrepţi sorţul meu.
The lines are fallen unto me in pleasant places; yea, I have a goodly heritage.
O moştenire plăcută mi -a căzut la sorţ, o frumoasă moşie mi -a fost dată.
I will bless the LORD, who hath given me counsel: my reins also instruct me in the night seasons.
Eu binecuvintez pe Domnul, care mă sfătuieşte, căci pînă şi noaptea îmi dă îndemnuri inima.
I have set the LORD always before me: because he is at my right hand, I shall not be moved.
Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: cînd este El la dreapta mea, nu mă clatin.
Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth: my flesh also shall rest in hope.
De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veseleşte, şi trupul mi se odihneşte în linişte.
For thou wilt not leave my soul in hell; neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption.
Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca prea iubitul Tău să vadă putrezirea.
Thou wilt shew me the path of life: in thy presence is fulness of joy; at thy right hand there are pleasures for evermore.
Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sînt bucurii nespuse, şi desfătări vecinice în dreapta Ta.