Psalms 11

In the LORD put I my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain?
La Domnul găsesc scăpare! Cum puteţi să-mi spuneţi: ,,Fugi în munţii voştri, ca o pasăre?``
For, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.
Căci iată că cei răi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns celor cu inima curată.
If the foundations be destroyed, what can the righteous do?
Şi cînd se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit?
The LORD is in his holy temple, the LORD'S throne is in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the children of men.
Domnul este în Templul Lui cel sfînt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi ploapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.
The LORD trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.
Domnul cearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia.
Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.
Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vînt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.
For the righteous LORD loveth righteousness; his countenance doth behold the upright.
Căci Domnul este drept, iubeşte dreptatea, şi cei neprihăniţi privesc Faţa Lui.