Psalms 12

Help, LORD; for the godly man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.
(Către mai marele cîntăreţilor. De cîntat pe arfa cu opt coarde. Un psalm al lui David.) Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioşi, pier credincioşii dintre fiii oamenilor.
They speak vanity every one with his neighbour: with flattering lips and with a double heart do they speak.
Oamenii îşi spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri linguşitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.
The LORD shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:
Nimicească Domnul toate buzele linguşitoare, limba care vorbeşte cu trufie,
Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is lord over us?
pe cei ce zic: ,,Sîntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sînt cu noi: cine ar putea să fie stăpîn peste noi?``
For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith the LORD; I will set him in safety from him that puffeth at him.
,,Pentrucă cei nenorociţi sînt asupriţi şi pentrucă săracii gem, acum``, zice Domnul, ,,Mă scol, şi aduc mîntuire celor obijduiţi.``
The words of the LORD are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.
Cuvintele Domnului sînt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pămînt, şi curăţit de şapte ori. -
Thou shalt keep them, O LORD, thou shalt preserve them from this generation for ever.
Tu, Doamne, îi vei păzi, şi -i vei apăra de neamul acesta pe vecie.
The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.
Pretutindeni mişună cei răi, cînd domneşte ticăloşia printre fiii oamenilor.