Romans 13

Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.
Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,
Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God: and they that resist shall receive to themselves damnation.
så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.
For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? do that which is good, and thou shalt have praise of the same:
For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;
For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid; for he beareth not the sword in vain: for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil.
for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.
Wherefore ye must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake.
Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens.
For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
Derfor betaler I jo også skatt; for de er Guds tjenere, som nettop tar vare på dette.
Render therefore to all their dues: tribute to whom tribute is due; custom to whom custom; fear to whom fear; honour to whom honour.
Gi alle det I er dem skyldige: den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer!
Owe no man any thing, but to love one another: for he that loveth another hath fulfilled the law.
Bli ingen noget skyldige, uten det å elske hverandre! for den som elsker den annen, har opfylt loven.
For this, Thou shalt not commit adultery, Thou shalt not kill, Thou shalt not steal, Thou shalt not bear false witness, Thou shalt not covet; and if there be any other commandment, it is briefly comprehended in this saying, namely, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
For det ord: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvad andre bud det kan være, det samles til ett i dette ord: Du skal elske din næste som dig selv.
Love worketh no ill to his neighbour: therefore love is the fulfilling of the law.
Kjærligheten gjør ikke næsten noget ondt; derfor er kjærligheten lovens opfyllelse.
And that, knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep: for now is our salvation nearer than when we believed.
Og dette må vi gjøre, da vi kjenner tiden, at timen er kommet da vi skal våkne op av søvne; for frelsen er oss nærmere nu enn dengang vi kom til troen.
The night is far spent, the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, and let us put on the armour of light.
Det lider med natten, og det stunder til dag; la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iklæ oss lysets våben!
Let us walk honestly, as in the day; not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying.
La oss vandre sømmelig, som om dagen, ikke i svir og drikk, ikke i løsaktighet og skamløshet, ikke i kiv og avind,
But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof.
men iklæ eder den Herre Jesus Kristus, og bær ikke således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!