Psalms 99

The LORD reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.
Herren er blitt konge, folkene bever, han som troner over kjeruber, jorden ryster.
The LORD is great in Zion; and he is high above all the people.
Herren er stor i Sion, og ophøiet er han over alle folkene.
Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.
De skal prise ditt navn, det store og forferdelige; hellig er han.
The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.
Og i sin styrke elsker kongen rettferd; du har grunnfestet rettvishet, du har gjort rett og rettferdighet i Jakob.
Exalt ye the LORD our God, and worship at his footstool; for he is holy.
Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans føtters skammel! Hellig er han.
Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the LORD, and he answered them.
Moses og Aron var blandt hans prester, og Samuel blandt dem som påkalte hans navn; de ropte til Herren, og han svarte dem.
He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.
I en skystøtte talte han til dem; de holdt hans vidnesbyrd og den lov han gav dem.
Thou answeredst them, O LORD our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.
Herre vår Gud, du svarte dem; du var dem en Gud som tilgav dem, men også en hevner over deres gjerninger.
Exalt the LORD our God, and worship at his holy hill; for the LORD our God is holy.
Ophøi Herren vår Gud, og kast eder ned for hans hellige berg! For hellig er Herren vår Gud.