Psalms 138

I will praise thee with my whole heart: before the gods will I sing praise unto thee.
Av David. Jeg vil prise dig av hele mitt hjerte, for gudenes øine vil jeg lovsynge dig.
I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.
Jeg vil kaste mig ned foran ditt hellige tempel, og jeg vil prise ditt navn for din miskunnhets og din trofasthets skyld; for du har gjort ditt ord herlig, mere enn alt ditt navn.
In the day when I cried thou answeredst me, and strengthenedst me with strength in my soul.
Den dag jeg ropte, svarte du mig; du gjorde mig frimodig, i min sjel kom det styrke.
All the kings of the earth shall praise thee, O LORD, when they hear the words of thy mouth.
Herre! Alle jordens konger skal prise dig når de får høre din munns ord.
Yea, they shall sing in the ways of the LORD: for great is the glory of the LORD.
Og de skal synge om Herrens veier; for Herrens ære er stor,
Though the LORD be high, yet hath he respect unto the lowly: but the proud he knoweth afar off.
for Herren er ophøiet, og han ser til den ringe, og den stolte kjenner han langt fra.
Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me: thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me.
Om jeg vandrer midt i trengsel, holder du mig i live; mot mine fienders vrede rekker du ut din hånd, og du frelser mig ved din høire hånd.
The LORD will perfect that which concerneth me: thy mercy, O LORD, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.
Herren vil fullføre sin gjerning for mig. Herre, din miskunnhet varer evindelig; opgi ikke dine henders gjerninger!