Mark 16

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.
Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria, Jakobs mor, og Salome velluktende urter for å gå og salve ham.
And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.
Og meget tidlig på den første dag i uken kom de til graven, da solen gikk op.
And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?
Og de sa til hverandre: Hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss?
And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.
Og da de så op, blev de var at stenen var veltet bort; for den var meget stor.
And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.
Og da de kom inn i graven, så de en ung mann sitte på høire side, klædd i en hvit, sid kjortel; og de blev forferdet.
And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.
Men han sier til dem: Forferdes ikke! I søker Jesus fra Nasaret, den korsfestede; han er opstanden, han er ikke her; se, der er stedet hvor de la ham.
But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.
Men gå bort og si til hans disipler og til Peter at han går i forveien for eder til Galilea; der skal I se ham, som han har sagt eder.
And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.
Og de gikk ut og flydde bort fra graven; for beven og forferdelse var kommet over dem; og de talte ikke et ord til nogen; for de fryktet.
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.
Men efterat han var opstanden tidlig den første dag i uken, åpenbarte han sig først for Maria Magdalena, som han hadde utdrevet syv onde ånder av.
And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.
Hun gikk bort og fortalte det til dem som hadde vært med ham og nu sørget og gråt;
And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.
og da disse hørte at han levde og var blitt sett av henne, trodde de det ikke.
After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.
Derefter åpenbarte han sig i en annen skikkelse for to av dem, mens de gikk ut på landet.
And they went and told it unto the residue: neither believed they them.
Også disse gikk bort og fortalte det til de andre; heller ikke dem trodde de.
Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.
Men til sist åpenbarte han sig for de elleve selv, mens de satt til bords, og han refset dem for deres vantro og hårde hjerte, fordi de ikke hadde trodd dem som hadde sett ham opstanden.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
Og han sa til dem: Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for all skapningen!
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.
Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;
Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger,
They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noget giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
Så blev den Herre Jesus, efterat han hadde talt til dem, optatt til himmelen, og satte sig ved Guds høire hånd.
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.
Men de gikk ut og forkynte ordet allesteds, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med.