Mark 16

And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.
Og da Sabbaten var forbi købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs Moder, og Salome vellugtende Salver for at komme og Salve ham.
And very early in the morning the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun.
Og meget årle på den første Dag i Ugen komme de til Graven, da Solen var stået op.
And they said among themselves, Who shall roll us away the stone from the door of the sepulchre?
Og de sagde til hverandre: "Hvem skal vælte os Stenen fra Indgangen til Graven?"
And when they looked, they saw that the stone was rolled away: for it was very great.
Og da de så op, bleve de var, at Stenen var væltet fra; (thi den var meget stor)
And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment; and they were affrighted.
Og da de kom ind i Graven, så de en Yngling sidde ved den højre Side, iført et hvidt Klædebon, og de forfærdedes.
And he saith unto them, Be not affrighted: Ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified: he is risen; he is not here: behold the place where they laid him.
Men han siger til dem: "Forfærdes ikke! I lede efter Jesus at Nazareth, den korsfæstede; han er opstanden, han er ikke her, se, der er Stedet, hvor de lagde ham.
But go your way, tell his disciples and Peter that he goeth before you into Galilee: there shall ye see him, as he said unto you.
Men går bort, siger til hans Disciple og til Peter at han går forud for eder til Galilæa; der skulle I se ham, som han har sagt eder."
And they went out quickly, and fled from the sepulchre; for they trembled and were amazed: neither said they any thing to any man; for they were afraid.
Og de gik ud og flyede fra Graven; thi Skælven og Forfærdelse betog dem; og de sagde ikke noget til nogen; thi de frygtede.
Now when Jesus was risen early the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom he had cast seven devils.
Men da han var opstanden årle den første Dag i Ugen, åbenbaredes han først for Maria Magdalene, af hvem han havde uddrevet syv onde Ånder.
And she went and told them that had been with him, as they mourned and wept.
Hun gik hen og forkyndte det for dem, der havde været med ham, og som sørgede og græd.
And they, when they had heard that he was alive, and had been seen of her, believed not.
Og da disse hørte, at han levede og var set af hende, troede de det ikke.
After that he appeared in another form unto two of them, as they walked, and went into the country.
Men derefter åbenbaredes han for to af dem på Vejen i en anden Skikkelse, medens de gik ud på Landet.
And they went and told it unto the residue: neither believed they them.
Og disse gik hen og forkyndte de andre det. Ikke heller dem troede de.
Afterward he appeared unto the eleven as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen.
Siden åbenbaredes han for de elleve selv, medens de sade til Bords, og han bebrejdede dem deres Vantro og Hjerters Hårdhed, fordi de ikke havde troet dem, som havde set ham opstanden.
And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.
Og han sagde til dem: "Går ud i al Verden og prædiker Evangeliet for al Skabningen!
He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be damned.
Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst; men den, som ikke tror, skal blive fordømt.
And these signs shall follow them that believe; In my name shall they cast out devils; they shall speak with new tongues;
Men disse Tegn skulle følge dem, som tro: I mit Navn skulle de uddrive onde Ånder; de skulle tale med nye Tunger;
They shall take up serpents; and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them; they shall lay hands on the sick, and they shall recover.
de skulle tage på Slanger, og dersom de drikke nogen Gift, skal det ikke skade dem; på syge skulle de lægge Hænder, og de skulle helbredes."
So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven, and sat on the right hand of God.
Så blev Herren efter at han havde talt med dem, optagen til Himmelen og satte sig ved Guds højre Hånd.
And they went forth, and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following. Amen.
Men de gik ud og prædikede alle Vegne, idet Herren arbejdede med og stadfæstede Ordet ved de medfølgende Tegn.