II Corinthians 4

Therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not;
Zato, budući da po milosrđu imamo ovu službu, ne malakšemo.
But have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully; but by manifestation of the truth commending ourselves to every man's conscience in the sight of God.
Ali odrekosmo se sramotnoga prikrivanja: ne nastupamo lukavo niti izopačujemo riječ Božju, nego se objavljivanjem istine preporučujemo svakoj savjesti ljudskoj pred Bogom.
But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost:
Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju:
In whom the god of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them.
u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.
For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord; and ourselves your servants for Jesus' sake.
Jer ne propovijedamo same sebe, nego Krista Isusa Gospodinom, a sebe slugama vašim poradi Isusa.
For God, who commanded the light to shine out of darkness, hath shined in our hearts, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ.
Ta Bog koji reče: Neka iz tame svjetlost zasine!, on zasvijetli u srcima našim da nam spoznanje slave Božje zasvijetli na licu Kristovu.
But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of us.
To pak blago imamo u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas.
We are troubled on every side, yet not distressed; we are perplexed, but not in despair;
U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući;
Persecuted, but not forsaken; cast down, but not destroyed;
progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni -
Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body.
uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje.
For we which live are alway delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh.
Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.
So then death worketh in us, but life in you.
Tako smrt djeluje u nama, život u vama.
We having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken; we also believe, and therefore speak;
A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo.
Knowing that he which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you.
Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti.
For all things are for your sakes, that the abundant grace might through the thanksgiving of many redound to the glory of God.
A sve je to za vas: da milost - umnožena - zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.
For which cause we faint not; but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day.
Zato ne malakšemo. Naprotiv, ako se naš izvanji čovjek i raspada, nutarnji se iz dana u dan obnavlja.
For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory;
Ta ova malenkost naše časovite nevolje donosi nam obilato, sve obilatije, breme vječne slave
While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen: for the things which are seen are temporal; but the things which are not seen are eternal.
jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo - vječno.