Psalms 99

Jehovah no Mpanjaka aoka hangovitra ny firenena; Mipetraka amin'ny kerobima Izy, aoka hihorohoro ny tany.
Dominus regnavit commoveantur populi sessor cherubin concutiatur terra
Lehibe any Ziona Jehovah; Ary avo ambonin'ny firenena rehetra Izy.
Dominus in Sion magnus et excelsus est super omnes populos
Aoka hidera ny anaranao lehibe sy mahatahotra ireo; Fa masina Jehovah.
confiteantur nomini tuo magno et terribili sanctoque
Ny herin'ny mpanjaka dia tia rariny; Ampitoerinao ny fahitsiana; Fitsarana sy fahamarinana no ataonao eo amin'i Jakoba.
imperium regis iudicium diligit tu fundasti aequitates iudicium et iustitiam in Iacob tu fecisti
Manandrata an'i Jehovah Andriamanitsika ianareo, Ka miankohofa eo amin'ny fitoeran-tongony; Fa masina Izy.
exaltate Dominum Deum nostrum et adorate scabillum pedum eius quia sanctus est
Mosesy sy Arona tamin'ny mpisorony, Ary Samoela tamin'izay mpiantso ny anarany, Niantso an'i Jehovah ireo, ary namaly: azy Izy.
Moses et Aaron in sacerdotibus eius et Samuhel in his qui invocant nomen eius invocabant Dominum et ipse exaudivit eos
Niteny taminy tao anatin'ny andri-rahona Izy; Nitandrina ny teni-vavolombelony izy ireo, Dia ny didy izay efa nomeny azy.
in columna nubis loquebatur ad eos custodierunt testimonia eius et praeceptum dedit eis
Jehovah Andriamanitray รด, Hianao no namaly ny nataony; Andriamanitra, Mpamela ny helony, Hianao, Na dia namaly azy noho ny nataony aza.
Domine Deus noster tu exaudisti eos Domine propitius fuisti eis et ultor super commutationibus eorum
Asandrato Jehovah Andriamanitsika, Ary miankohofa eo an-tendrombohiny masina; Fa masina Jehovah Andriamanitsika.
exaltate Dominum Deum nostrum et adorate in monte sancto eius quia sanctus Dominus Deus noster